Καλώς ορίσατε ! welcome! bienvenue !

Ελληνικά English français
Γειά ! hello! salut !
Καλημέρα good morning bonjour
Καλό μεσημέρι good lunch time
Καλό απόγευμα good afternoon bon après-midi
Καλησπέρα good evening bonsoir
καληνύχτα good night bonne nuit
Αντίο goodbye au revoir
Σ' αγαπώ I love you Je t'aime
Πώς είστε ? How are you? Comment vas-tu ?
Είμαι πολύ καλά I am very well Je vais très bien
Πού μένετε ? Where do you live? Où habitez-vous ?
Ζω ... I live ... Je vis / J'habite ...
Ποιο είναι το όνομά σας ? What's your name? Quel est ton nom ?
Το όνομά μου είναι ... My name is ... Mon nom est ...
το όνομα first name prénom
το επίθετο last name, family name nom (de famille)
η δεσποινίς , δις.
η κυρία , κα.
miss
madam
mademoiselle
madame
ο κύριος , κ. mister monsieur
Παρακαλώ please s'il te plaît
Ευχαριστώ (πολύ) thanks (so much) merci (beaucoup)
ευχαρίστως with pleasure avec plaisir
συγχαρητήρια congratulation félicitations
Ναι yes oui
Οχι no non
Συγγνώμη sorry désolé
Με συγχωρείτε excuse me excusez-moi, pardon
Δεν ξέρω I don't know Je ne sais pas
Δεν καταλαβαίνω I don't understand Je ne comprends pas
βοήθεια ! Help! À l'aide ! Au secours !