φύση - nature

Ελληνικά English français
γη earth, soil terre, sol
γρασίδι grass herbe
λουλούδι flower fleur
ηλιοτρόπιο sunflower tournesol
τριαντάφυλλο rose "
δέντρο , δένδρο [formal] tree arbre
δάσος forest forêt
πάρκο park parc
φωτιά fire feu
καπνός smoke fumée
στάχτη ash cendre
ηφαίστειο volcano volcan
βουνό mountain montagne
βουνό mount mont
λόφος hill colline
κοιλάδα valley vallée
λίμνη lake lac
φράγμα dam barrage
καταρράκτης waterfall chute d'eau, cascade
πεδιάδα plain plaine
λιβάδι meadow prairie, pré
βοσκή pasture pâturage
χωράφι field champ
πηγάδι water well puits (à eau)
γέφυρα bridge pont
ποταμός river rivière, fleuve
θάλασσα sea mer
ωκεανός ocean océan
νησί island île
παραλία beach plage
έρημος desert désert
άμμος sand sable
πέτρα stone pierre
βράχος rock roche, rocher